Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Od verze firmwaru 2.34 může 2N® Indoor Compact odesílat HTTP příkazy dlouhým stisknutím odemykacího tlačítka na zařízení.

Můžete nastavit až 3 různé HTTP příkazy. V případě, že je nastaven pouze jeden HTTP příkaz, 2N® Indoor Compact odešle HTTP příkaz ihned po dlouhém stisku odemykacího tlačítka. Pokud jsou však nastaveny 2 nebo 3 HTTP příkazy, všechny se zobrazí na obrazovce 2N® Indoor Compact a můžete si požadovaný HTTP příkaz k odeslaní vybrat.

Zde je příklad, jak nastavit příkazy pro spouštění Spínače 1 a přidržení Spínače 2 na 2N® IP Verso.

HTTP příkaz pro spuštění Spínače 1 na 2N® IP Verso je https://IP_adresa/api/switch/ctrl?switch=1&action=on a pro přidržení Spínače 2 je https://IP_adresa/api/switch/ctrl?switch=2&action=hold. HTTP příkazy naleznete v HTTP API manuálu nebo pomocí HTTP API TESTool, který je součástí každého 2N IP interkomu a pomůže vám vytvořit platné HTTP příkazy pro požadovaný typ požadavku. K TESTool se dostanete zadáním IP adresy interkomu a napsáním /apitest.html na konec (například https://192.168.49.88/apitest.html).

 

Poté, co získáte správné HTTP příkazy, přejděte do sekce „Služby -> HTTP příkaz“ webového rozhraní 2N® Indoor Compact a vyplňte požadované údaje.

URL - příkaz HTTP

Ikona - Vyberte ikonu, která se bude zobrazovat na obrazovce 2N® Indoor Compact

Jméno - Vyplňte název HTTP příkazu

Uživatelské jméno - požadované uživatelské jméno HTTP API účtu pro autorizaci, které je nastavené v zařízení přijímající příkaz

Heslo - požadované heslo HTTP API účtu pro autorizaci, které je nastavené v zařízení přijímající příkaz

Poté jednoduše uložte nastavení a budete moci odeslat HTTP příkaz dlouhým stisknutím tlačítka pro odemknutí na 2N® Indoor Compact.