Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V GSM příchozích skupinách si vyberte příslušnou GSM skupinu obsahující modul, na který přijde volání z GSM sítě. Poté nastavte prodlevu pro zadávání DTMF číslic na 0. Na pravé straně následně přijdete do seznamu volaných čísel, číslo vaší recepční či operátorky. Toto číslo by ale mělo splňovat požadavky na počet DTMF znaků podle nastavení minima a maxima DTMF číslic vedle této tabulky.