Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Icon

Toto FAQ popisuje jak nastavit druh automatické volby pro alarmová volání na komunikátoru 2N® Lift8. Zjistíte zde, jaké jsou možnosti nastavení a jaké standardní protokoly jsou podporovány. Mějte prosím na paměti, že při vypnutí potvrzení není v procesu žádná lidská interakce a činíte tak na vlastní zodpovědnost!

Jak nastavit druh automatické volby

  1. V prvním kroku je nutné nastavit alespoň jedno číslo pro alarmová volání. 2N® Lift8 disponuje 6 paměťovými sloty pro tlačítko a ty jsou reprezentovány parametry 011 až 016. Pro bližší popis těchto parametrů se podívejte do Uživatelského manuálu kapitola "Přehled všech programovacích funkcí"
  2. Jakmile zadáte čísla pro alarmové volání, můžete nastavit druh automatické volby pro každý z paměťových slotů. Toto nastavení je reprezentováno parametry 111 až 116. Hodnoty pro tyto parametry jsou 1 až 9 a defaultní hodnota je 1. V defaultním nastavení je tedy vždy nutné potvrdit alarmové volání stisknutím 1Popis všech parametrů je níže:

1 = s potvrzením DTMF (1)

2 = s potvrzením vyzvednutím (podporováno pouze u GSM/UMTS/VoIP)

3 = CPC Antenna

4 = CPC KONE

5 = P100

6 = autodetekce DTMF protokolu (CPC Antenna/P100)

7 = CPC Antenna 2N ext

8 = CPC KONE 2N ext

9 = P100 2N ext

2N ext je protokol, který přenáší spolu s identifikací i číslo šachty a pozici hlásky (využije se pro zobrazení v aplikaci 2N Lift8 communicator).

Pokud není zaručen bezproblémový přenos DTMF, nenastavujte 6 pro autodetekci CPC Antenna/P100, ale raději uveďte přesně použitý protokol (3, nebo 5).