Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Toto FAQ popisuje, jak nakonfigurovat přímé volání mezi 2N® IP Interkomy a telefonem SNOM 760. Dále je zde popsáno, jak zobrazit video z 2N® IP Interkomu na telefonu SNOM 760 před vyzvednutím pomocí funkčního tlačítka. FAQ také popisuje, jak nastavit funkční tlačítka na telefonu pro přímé volání na 2N® IP Interkom a jak nastavit další funkční tlačítko pro odeslání DTMF volby například pro aktivaci zámku. Poslední popsaná funkce se opět týká funkčního tlačítka a aktivace zámku - pomocí HTTP příkazu. FAQ bylo vytvořeno pro verzi FW 2.14.2 pro 2N® IP Interkomy. 

Jak nastavit přímé volání na 2N® IP Interkom 

 1. V prvním kroku jděte do sekce "Adresář->Uživatelé" a vyplňte "Telefonní číslo" ve formátu "sip:ip_adresa_telefonu" (v našem příklade sip:192.168.1.2).

                                                             firmware 2.24.0 a novější:
 2. V dalším kroku jděte do sekce "Služby->Streamování->JPEG" a povolte "Aktivovat JPEG video hovorem" pro aktivaci videa před vyzvednutím.
 3.  Nyní je nutné povolit HTTP API pro kameru, aby bylo telefonu umožněno stahovat video. Jděte do sekce "Služby->HTTP API" a "API kamery" nastavte na "Nezabezpečeno" a "Žádný".
 4. V tomto kroku nastavte interkomy na automatické vyzvedávání příchozích hovorů. Toto provedete v sekci "Služby->Telefon->Hovory". Proveďte nastavení podle obrázku níže.

 

Jak nastavit přímé volání na telefonu SNOM 760

 1. Volitelně můžete nastavit pro telefon statickou adresu na kterou bude telefon volat (doporučujeme - interkom může samozřejmě volat i na adresu telefonu z DHCP serveru, ale existuje šance, že při odpojení telefonu od sítě dostane telefon při dalším připojení jinou IP adresu). Adresa lze upravit v sekci "Advanced Settings->Network". Volitelně také pomocí tlačítek telefonu v menu "Menu->Síť->Nastavení IP".

 2. V sekci "Advanced Settings"->SIP/RTP můžete zkontrolovat, zde je port nastaven na standardní 5060 nebo ho volitelně změnit, pokud chcete používat jiný.


 3. V sekci "Advanced Settings->QoS/Security" nastavte parameter "Filter packets from registrar" to "OFF"


 4.  Po dokončení veškerého nastavení proveďte restart telefonu, aby se všechny změny zapsaly. 

Jak nastavit video před vyzvednutím na telefonu SNOM 760

 1.  V prvním kroku můžete volitelně změnit "Telefonní číslo (ID)" v sekci "Služby->Telefon->SIP 1". Defaultně je hodnota 111 a v dalším kroku je nutné ji vyplnit ve webovém rozhraní telefonu SNOM.


 2. V druhém kroku jděte ve webovém rozhraní telefonu SNOM do sekce "Operation->Directory" a do kolonky "Number" vyplňte číslo z prvního kroku (zde je to 111). Do kolonky "Action-Url" vyplňte "http://ip_address_2N® IP Interkomu/enu/snom820-video.xml"

Jak zobrazit video z 2N® IP Interkomu na telefonu SNOM 760 pomocí funkční klávesy

 1. Ve webovém rozhraní telefonu jděte do sekce "Setup->Function keys". Vyberte si tlačítko, které chcete použít, a jako "Type" vyberte "Action URL". Do kolonky "Number" vyplňte URL "http://ip_address_2N® IP Interkom/enu/snom820-video.xml". Kolonka "Short text" může být volitelně využitá pro popis funkce tlačítka.

 

Jak nastavit přímé volání z telefonu SNOM 760 na 2N® IP Interkom

 1. Zůstaňte v sekci nastavení funkčních kláves a pod Vámi vybranou klávesu vyberte "Speed dial" a vyplňte "SIP:ip_adresa_interkomu".

Jak nastavit aktivaci zámku na 2N® IP Interkomu z telefonu SNOM 760 pomocí DTMF

 1. Stále ve stejné sekci vyberte "DTMF" a vyplňte požadovaný DTMF kód (pro tento příklad jsme zvolili 00).


Jak nastavit aktivaci zámku na 2N® IP Interkomu z telefonu SNOM 760 pomocí HTTP příkazu 

 1. Stále ve stejné sekci vyberte "Action URL" a vyplňte URL "http:// ip_adresa_interkomu/enu/lockstate.xml.p?lock1state=1"

 2. V druhém kroku je nutné vypnout zabezpečení pro API zámku. Jděte do sekce "Služby->HTTP API" "Switch API" nastavte na "Nezabezpečený" a "Žádný".