Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

HTTP příkaz pro spuštění Spínače 1 na 2N® 2N® IP Verso je https://IP_adresa/api/switch/ctrl?switch=1&action=on a pro přidržení Spínače 2 je https://IP_adresa/api/switch/ctrl?switch=2&action=hold. HTTP příkazy naleznete v HTTP API manuálu nebo pomocí HTTP API TESTool, který je součástí každého 2N IP interkomu a pomůže vám vytvořit platné HTTP příkazy pro požadovaný typ požadavku. K TESTool se dostanete zadáním IP adresy interkomu a napsáním /apitest.html na konec (například https://192.168.49.88/apitest.html).

...