Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleDůležité informace
  • 2N® Indoor Compact by měl mít firmware verze 2.26.0 nebo novější.
  • Testováno s dveřní stanicí AXIS A8105-E s verzí firmware 1.65.3.2.
  • IP adresa zařízení AXIS A8105-E: 10.0.14.54. IP adresa zařízení 2N® Indoor Compact: 10.0.14.62. Jedná se pouze o příklad, nahraďte prosím dle požadavků vaší sítě.

Konfigurace odpovídací jednotky 2N® Indoor Compact

...