Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Přejděte do webové správy - sekce VoIP - SIP Settings a aktivujte SIP a příchozí SIP hovory.
    Image Modified
  • Přejděte do webové správy - sekce Events - Recipients a přidejte SIP adresu zařízení 2N® Indoor Compact jako nový příjemce (Recipient).

...

  • Přejděte do webové správy - sekce VoIP - SIP Settings a povolte příchozí SIP hovory (Incomming SIP Calls).Image RemovedPřejděte do webové správy - sekce Events - Action Rules a vytvořte nové pravidlo (Action Rule) pro přijmutí příchozích hovorů.

...