Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

V tomto FAQ popisujese dozvíte, jak nastavit 2N® Indoor Compact pro příchozí video hovory z 2N® IP Interkomů . Můžete přijímat audio/i pro odchozí video hovory , dále můžete provádět odchozí hovory na 2N® IP Interkomy a také zpět do 2N® IP Interkomu, jak ovládat zámky připojené k interkomům. Zařízení je také možné zaregistrovat k SIP Proxy společně s interkomy. 

Info
titleDoporučení - aktuální firmware

Důrazně V zařízení 2N® Indoor Compact i 2N® IP Interkomech doporučujeme používat nejnovější verzi firmware v zařízeníchpro dostupnost všech funkcí.

Firmware upgrade - Jak provést upgrade firmwaru pro 2N® IP Interkom

Jak nastavit 2N® IP interkom?

V prvním kroku jděte do sekce Image Removed "Adresář – Adresář – Uživatelé",   vytvořte nového uživatele a nastavte "Telefonní číslo", které se bude vytáčet po stisku odpovídajícího tlačítka interkomu. Pokud budete chtít volat 2N® Indoor Compactpak musíte číslo vyplnit vyplňte prosím ve formátu: "device:name". Pro náš příklad je použito jméno "IndoorCompact", viz obrázek níže.

V dalším kroku můžete interkom nastavit tak, aby automaticky přijímal příchozí hovory a byl tak jednoduše kdykoliv dostupný. Jděte do sekce Image Removed "Služby – Telefon – Hovory" a Hovory                             a povolte Automaticky přijímat hovory pro SIP1 a SIP2, viz obrázek níže.

...

V posledním kroku jděte do sekce Image Removed "Služby - Telefon - SIP 1" a  a vyplňte políčko "Doména". Pro přímá volání (SIP direct call) z 2N® IP Interkomu je doporučeno vyplnit IP adresu tak, jak můžete vidět na obrázku níže (IP adresa interkomu je pro náš příklad 192.168.50.10).

Tip
titleRegistrované Dostupné 2N odpovídající jednotky

Zaregistrovaná zařízení Dostupné odpovídající jednotky mohou být zobrazena v menu Služby - Telefon - 2N vnitřní jednotky.

Jak nastavit 2N® Indoor Compact?

Jakmile připojíte 2N® Indoor Compact do LAN, přejděte do webové správy a zde do sekce Služby - Telefon - 2N vnitřní jednotky.

Aby byly bylo možné přijímat příchozí hovory z 2N® IP Interkomu, nastavte Název zařízení. Název zařízení používá interkom pro volání Indoor Compactu bez potřeby znát IP adresu.

Z 2N Indoor 2N® Indoor Compactu můžete zavolat do interkomů do 2N® IP Interkomu pomocí seznamu zařízení, který je po nakonfigurování dostupný pomocí prostřednictvím menu na displeji. Přejděte do webové správy a zde do sekce Adresář - zařízeníZařízení, zde můžete vyhledat zařízení v síti nebo vytvořit nové zařízení manuálně. Pro aktivaci spínače připojeného k 2N IP interkomu 2N® IP Interkomu během hovoru vyplňte také DTMF kód pro odemknutí.   

...